صنعتي مهر كار

توليدي صنعتي مهرخواه

سروش مهر ايستا

گروه صنعتي مهر

گروه صنعتي مهر فعاليت خود را از سال 1347 با نام شركت صنعتي مهر در زمينه توليد قالب هاي صنعتي و تزريق پلاستيك آغاز نموده است .كه در نتيجه پويايي و تلاش هاي دلسوزانه موسسين و كاركنان اين گروه شركتهاي مهرخواه، مهركار، مهركام پارس و شركت بازرگاني سروش مهر ايستا تاسيس و شروع به فعاليت نموده اند. در سال 1374 شركت مهركام پارس طبق توافق موسسين گروه صنعتي مهر به خانواده معظم ايران خودرو پيوست و همچنان در اين گروه به فعاليت خود ادامه مي‌دهد.