1348  

 • لوازم خانگی ارج
 • لوازم خانگی شرکت لعاب ایران (آبسال کنونی)
 • قطعات یدکی موتور ایژ
 • قطعات خودرو رامبلر (آریا شاهین)

1350

 • ورود به ایران خودرو با تولید پدال گاز پیکان
 • هواکش کاربراتور پیکان
 • هواکش زیر شیشه پیکان
 • قاب دستگیره در پیکان

1354

 • ساخت دستگاه تزریق پلاستیک و دایکاست
 • خرید اولین دستگاه اسپارک و تعهد به سازمان امنیت

جهت عدم ضرب سکه

 • تولید قطعات مبلیران مربوط به گروه اکباتان

1361

 • خرید اولین فرزCNC از نوع DECKEL FP3NC
 • قطعات جارو برقی شرکت الکترولوکس
 • قطعات جدید شرکت پارس خزر (لوازم خانگی)

1364

 • خرید اولین PCاز ژاپن

1366

 • خرید دو دستگاه فرز CNC و وایرکات همراه با کامپیوتر مربوطه

1368

 • اتصال PC به فرزCNC (DNC)
 • ورود اولین Workstation از نوع Silicon Graphic
 • نرم افزارهای CAD/CAM
 • تولید جلو پنجره رنو
 • تولید قطعات Trim رنو

1370

 • تاسیس مهرکام پارس
 • تولید داشبورد رنو